Contact

Begint de zandbank al droog te vallen?
  • Zeiltjalk De Vlieter
  • Jan C. Rijswijk
  • Ubbo Emmiusstraat 19 (postadres)
  • 8602 AW   Sneek
  • T.   06-53 261409
  • E.   jan@vlieter.nl


Waar vertrekt het schip?

De thuishaven is Makkum,
in de provincie Fryslân (Friesland).

Adres ligplaats:
Workumerdijk 2
8754 EZ Makkum

Andere haven?
Soms vertrekken we op verzoek, tegen meerkosten, vanuit andere havens.

Adres, route en parkeren in/naar Makkum,
Klik op > Route en adres Makkum

De Schipper

Van den Vlieter* in het Zwin
vaart de schipper onverdroten,
ruim den wind en ruim de schoten,
omderwille van 't gewin
den onthulden morgen in.

Overal, zoover men ziet,
zijn er torens, zijn er boomen
aan de lage kim ontkomen.
Tot in 't uiterste verschiet
is het ruimte, en anders niet.

Al de tonnen langs, terzij
van de vaargeul, om de blanke
nu weer bloot gelegde banken
zet het zuigend ebgetij.
En de schipper vaart voorbij.

Aan den hemel, wijd en zijd,
met haar witgebolde lijven
ziet men traag de wolken drijven,
met haar vormen uitgebreid
aan de stille oneindigheid.

Op het water valt het licht,
en de loome golven hijgen
op, en zinken weer, en zijgen
in bewogen evenwicht...

En de schipper is uit zicht.


Jan Prins (ps. C.L. Schepp, 1876-1948)


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz Coster*) 'den Vlieter' nader uitgelegd:
'Vlieter' is nog steeds de naam van een vaarwater/geul in de Waddenzee.
In de tijd van de Zuiderzee was 'De Vlieter' een deel van een grote zandplaat ten westen van het belangrijke vaarwater 'Vlieter'. Dit vaarwater is met de aanleg van de Afsluitdijk doorsneden.

In 1932 is daar tijdens de bouw het laatste sluitgat in de dijk gesloten en kwam daarmee een einde aan de Zuiderzee. Ter plaatse staat nu het grote witte monument, met uitzichttoren, genaamd 'De Vlieter'.
Is ons schip hiernaar vernoemd? Nee. De bron is hetzelfde, maar aan de basis ligt een ander verhaal.


Deutsch

Bekijk de film van de Vlieter

Bekijk de Vlieterfilm